Nye aktivitetssæt i de aktive bogreoler

24-03-2021
Endelig er det lykkedes at komme ud I DUS'erne og skifte de aktivitetssæt, de fik udleveret i oktober.

Vi har heldigvis lært en masse af de måneder, hvor de første aktivitetssæt har været ude i vores 5 dusser. Blandt andet har vi fundet ud af, at vi skal gøre legene i aktivitetssættene mere synlige og mulige at adskille fra hinanden. Det skal fremover være nemt at tage en enkelt leg ud af et sæt.

Hvor vejledningen til hele aktivitetssættet før var en forudsætning for at få en leg med fra skuffen i reolen, er de nu delt op sådan, at vejledningen til den enkelte leg følger kassen med den pågældende leg. Det øger spontaniteten i brugen af reolen. De samlede vejledninger for aktivitetssættene er nu placeret bag bordet i reolen, sådan at personalet har mulighed for at planlægge forløb og få et overblik over reolens samlede indhold.

Mere veltrimmede aktivitetssæt
Vi har desuden fundet ud af, at DUSerne oftest selv har de effekter, som vi har sendt ud med aktivitetssættene for eksempel perleplader og perler. Derfor er denne sending af aktivitetssæt knap så fyldige, da vi kun har vedlagt effekter, som man ikke kan forvente, at en DUS ligger inde med, som for eksempel pladefilt, rulleøjne, pompon'er osv.

Enkelte skoler har kun modtage 2 aktivitetssæt mod de planlagte 3 - og det er sket ud fra DUS'ens ønske, da de 3 sæt bliver for uoverskuelige. Vi ser, at det især gør sig gældende i de DUS'er, hvor man fordyber sig i ét sæt over en længere periode.

Frem i lyset
Vi er ret begejstrede for at vi har fået aktivitetssættene op af skufferne og frem i lyset. Enkelte lege er stadig placeret i skufferne, da de fylder for meget til at stå på hylderne. Vigtigt for overskueligheden er dog, at alle lege har fået et skilt, så der på skuffen eller kassen står, hvad det er for en leg den indeholder - og hvad den handler om.

Covid-19 har betydet, at det er stærkt begrænset, hvor mange børn, der må bruge en reol. Det betyder også, at en del voksne i DUSerne ikke har haft berøring med reolerne. Det vil vi forsøge at ændre ved at gøre det nemt at tage en aktivitet fra Den Aktive Bogreol med ud i en gruppe, uden at det betyder, at man skal røre andet i reolen. På den måde kan flere klassetrin i samme DUS få glæde af reolens aktivitetssæt.

En sidste ændring, som vi kun har lavet på nogle af reolerne, er, at vi har sat oversigten over de aktivitetssæt, der er i reolen op på reolgavlen. Det har vi gjort for, at de voksne hurtigt kan få et overblik over, hvilke tilbud der er i reolen og måske bliver fristede.

Eksempler på indretningen af reolen fra Nr. Uttrup

Eksempler på indretningen af reolen fra Nr. Uttrup